Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Centre of Expertise Rechtvaardige stad 16 november van start

HvA wil met expertisecentrum bijdragen aan een stad voor iedereen

9 okt 2023 10:30 | Rechtvaardige Stad

Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation krijgt een nieuwe naam: Rechtvaardige Stad. Met dit Centre of Expertise richten we ons de komende jaren op praktijkgericht onderzoek en onderwijs met betrekking tot de verdeling van schaarste en overvloed, evenals de lusten en lasten in onze samenleving. Ook gaat het over de realisatie van de rechten die elke bewoner heeft, met gelijke toegang tot procedures en systemen. We vieren de start van deze nieuwe fase met een lancering in Ru Paré Community in Amsterdam op 16 november. Zien we je daar?

Rechtvaardigheid als lens voor elke uitdaging in de stad

Amsterdam is al 750 jaar in beweging. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren maken het tot een stad waarin niet voor iedereen plek is. Basisvoorzieningen zoals wonen, onderwijs, zorg, publieke ruimte en een leefbaar klimaat staan onder druk. We voelen allemaal dat er zaken niet rechtvaardig zijn op deze terreinen, maar hoe kunnen we die onrechtvaardigheid herkennen en erkennen? En hoe kunnen we kennis, vaardigheden en methoden ontwikkelen om rechtvaardigheid als lens te gebruiken voor elke uitdaging in de stad? Marije Poel, programmamanager van het Centre of Expertise, licht toe: 'Veel van de huidige crises vergen fundamentele maatschappelijke veranderingen en roepen vragen op over rechtvaardigheid. Wij willen ervoor zorgen dat onze studenten, maar ook inwoners en iedereen die samen de stad maken, die vragen op een onderbouwde manier kunnen oppakken.'

Een Stad voor Iedereen

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is diepgeworteld in Amsterdam en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de stad. Wij willen daarom bijdragen aan het idee dat de stad van iedereen is. Vanuit het Centre of Expertise zullen we daaraan werken door:

  • Onderzoek te verrichten naar rechtvaardigheid op verschillende terreinen, waarbij we diverse perspectieven op rechtvaardigheid in kaart brengen.

  • Methoden te ontwikkelen om rechtvaardigheid mee te nemen in besluitvorming en beleidsvorming.

  • Vaardigheden te ontwikkelen om om te gaan met tegenstrijdige percepties en uitkomsten.

Dit kunnen we niet alleen, maar juist in samenwerking met bewoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bestuurders, het bedrijfsleven en onze studenten. Een goed voorbeeld hiervan is het projectvak "Rechtvaardige Stad" binnen de opleiding Bestuurskunde, opgezet in samenwerking met Munish Ramlal, Ombudsman in de Metropoolregio Amsterdam. Munish Ramlal: 'Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan undercover bij de Gemeente Amsterdam. Ze doen als mystery guests onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente. Met de resultaten van het onderzoek willen wij de toegankelijkheid van belangrijke publieke diensten voor bewoners verbeteren. Zo werken we samen aan rechtvaardigheid voor alle Amsterdammers.'

Julie Ferguson en Lex Veldboer - Nieuwe wetenschappelijke directie CoE Rechtvaardige Stad

Julie Ferguson en Lex Veldboer

Twee wetenschappelijk directeuren

Lectoren Julie Ferguson en Lex Veldboer nemen samen de rol van Wetenschappelijk Directeur van het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad op zich. Zij ontwikkelen en bewaken de kennisbasis, en zetten hun netwerk en energie in om samenwerkingen tot stand te brengen. Julie is Associate lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, Lex is lector Stedelijk Sociaal Werk.

16 november: lancering in Ru Paré Community

Op 16 november van 13.00 – 17.30 organiseren we Just.City.Amsterdam.2023; een middag vol workshops, lezingen, gesprekken en persoonlijke ontmoetingen. Schrijvers, dichters, onderzoekers, ondernemers, studenten, bestuurders en buurtorganisaties uit de stad leveren een bijdrage aan het programma. Deze middag willen we elkaar inspireren en aanzetten tot manieren om naar een rechtvaardige stad te kijken en er samen aan te werken.

Wat is een Centre of Expertise?

Centres of expertise zijn publiek-private (of publiek-publieke) samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en het werkveld, met een duidelijke focus op maatschappelijke uitdagingen. De Hogeschool van Amsterdam is initiatiefnemer en/of betrokken bij zeven Centres of Expertise die werken aan verschillende vraagstukken.