Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

HvA-studenten & Ombudsman onderzoeken toegankelijkheid gemeente

Ombudsman Metropoolregio Amsterdam zet studenten in als mystery guest

29 sep 2023 14:38 | Rechtvaardige Stad

In een grensverleggende samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam (OMA) onderzoeken studenten Bestuurskunde de toegankelijkheid van de gemeente Amsterdam. Tijdens dit onderzoek, dat onderdeel is van het projectvak Rechtvaardige Stad, kruipen studenten in de huid van burgers die moeizaam toegang krijgen tot bepaalde publieke diensten. Hoe verloopt de interactie?

Rechtvaardige Stad

Het thema sociale rechtvaardigheid staat centraal in het projectvak Rechtvaardige Stad van de opleiding Bestuurskunde aan de HvA. We zien dat de overheid en maatschappelijk instanties samen proberen sociale onrechtvaardigheid actief tegen te gaan. In opdracht van de OMA, en in nauwe samenwerking met de HvA Buurtcampussen en het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation, onderzoeken de studenten komend semester grondig in hoeverre openbare dienstverlening daadwerkelijk toegankelijk en toereikend is voor de burgers. Op basis daarvan zullen zij betrokkenen proberen samen te brengen om tot verbetervoorstellen te komen.

Dienstverlening in vijf domeinen

Munish Ramlal en Marije Poel geven een presentatie

Munish Ramlal en Marije Poel

De Bestuurskundestudenten richten hun onderzoek op vijf essentiële beleidsdomeinen: huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, werk en armoede. Als mystery guest nemen ze in de rol van burger contact op met instanties en websites om te achterhalen hoe de interactie tussen de burger en de overheid verloopt. Ze brengen de reis van de burger door het labyrint van overheidsinstellingen in kaart, beschrijven obstakels en kansen, en beoordelen in hoeverre de gemeentelijke dienstverlening voldoet aan de principes van behoorlijkheid .

Aftrap in Pakhuis de Zwijger

Tijdens de aftrap van het projectvak in Pakhuis de Zwijger betraden diverse professionals het podium. Marthe Singelenberg en Marije Poel gaven namens het Centre of Expertise een introductie in het onderwerp rechtvaardigheid, Munish Ramlal gaf als OMA en opdrachtgever context aan de opdracht, de gemeente reflecteerde op dit onderzoek en op welke manier het voor hen ook relevant kan zijn en de betrokken docenten Bestuurskunde vertelden o.a. meer over de internationale samenwerking met Drexel University in Philadelphia.

Transparante bevindingen voor iedereen

De bevindingen van de studenten worden met alle betrokkenen gedeeld en dragen zo hopelijk bij aan een meer rechtvaardige en toegankelijke stad voor alle inwoners. Wil je meer weten over dit projectvak? Neem dan contact op met: