Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Internationale groep studenten op onderzoek uit in Bajeskwartier

Studente Geertje van der Klei doet verslag

17 mrt 2023 10:00 | Rechtvaardige Stad

Een internationale groep studenten ging op onderzoek uit in de Amsterdamse stadswijk Bajeskwartier. Dit deden zij vanuit hun deelname aan het internationale project EUREKA. Binnen dit programma worden zij opgeleid tot urban innovators, oftewel: stedelijke professionals met een sterke sociaal-innovatieve agenda. Afgelopen vrijdag en zaterdag spraken zij met toekomstige bewoners van het Bajeskwartier. Geertje van der Klei, een van de deelnemers, deelt haar ervaringen.

Veldwerk in het Bajeskwartier

Vanuit de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is het docent-onderzoeker Sharona Ceha die zich ontfermt over de betrokken groep studenten. Zij is de samenwerking met Pakhuis de Zwijger aangegaan om het lesprogramma te versterken en zij legt verbindingen binnen het netwerk van de HvA. Zo kwam het team terecht in het ‘Healthy Urban Living Lab’, waar onderzoekers en studenten van de HvA samen met de (toekomstige) bewoners van het Bajeskwartier onderzoeken hoe dit gebied een gezonde wijk kan worden. Geertje van der Klei, werkzaam bij LAB.z en MUM-student, deelt haar ervaringen:

In gesprek met locals

Vrijdag jongstleden, toen het in Amsterdam opeens midden winter leek, was het EUREKA-NL te vinden op hun CityLab locatie: Bajeskwartier. Door het weer verliep de dag iets anders dan gepland en was veldonderzoek buiten geen optie. Maar gelukkig was Spinoza20first gastvrij en flexibel; we konden de hele dag gebruik maken van lokalen in het spiksplinternieuwe gebouw en daar onze interviews afnemen met onder andere de conciërge van school.

De school is recent geopend en is een van de eerste nieuwe gebruikers van het Bajeskwartier. Ze zijn nog bezig met wortels schieten op de locatie en contacten leggen in hun nieuwe omgeving. Grappig is dat frictie tussen studenten en lokale mensen een hele goede aanleiding en startpunt blijkt om goede contacten te leggen met lokale mensen.

Ook zijn een aantal toekomstige bewoners van de Broedplaats Bajesdorp langs geweest, om hun perspectief te delen. Een van de toekomstige bewoners vertelde dat hij, om eindelijk weer adem te kunnen halen, naar Amsterdam was gevlucht vanuit het kapitalistische London. Maar nu ziet dat dat tijdelijk was. Amsterdam lukt het volgens hem niet om inclusief te zijn en gaat Londen achterna.

Daarna hadden we een indrukwekkend gesprek met een lokale participatiemedewerker van Dynamo. Er zijn veel oudere bewoners in de omgeving en deze groep lijkt niet betrokken bij de ontwikkelingen van het Bajeskwartier. Hoewel deze plek toch ook voor deze senioren aantrekkelijk kan zijn. Veel ouderen in Amsterdam zijn enorm eenzaam. Wij horen het verhaal van een vrouw die vertelt aan de participatiemedewerker dat ze soms naar haar keuken gaat om in haar besteklade te rammelen, zodat het niet zo stil is thuis. Wat een andere zijde van Amsterdam is dat, vergeleken het beeld dat de renderingen geven van het toekomstige Bajeskwartier.

Safe Haven Church

Op zaterdag was alle sneeuw verdwenen en scheen het zonnetje heerlijk. Safe Haven Church opende haar deuren voor ons en een van de leiders van deze kerk nam de tijd om hun perspectief uit te leggen en onze vragen te beantwoorden. Hij vertelde dat ze zich tijdens Corona realiseerden dat ze de focus op de gemeenschap hadden laten verwateren. En dat ze die nu weer hebben teruggevonden. Als je hem vraagt of hij het idee heeft dat dat typisch iets is van Nederlanders, dan zegt hij dat hij het idee heeft dat je dat probleem ook in veel andere landen ziet. Heel enthousiast is hij over de bouwontwikkelingen waar Bajesdorp een van de gebieden is. Hij kan niet wachten tot zij aan de beurt zijn. Na het gesprek stelde hij een vergaderruimte voor de rest van de dag beschikbaar, waar wij, het EUREKA-NL team, konden brainstormen.

Een zaadje planten

Zoveel verschillende mensen en communities, zoveel verschillende verhalen. En wij zijn alleen passanten, in de vorm van urban innovatie innovators. Alle studenten hebben al een studie afgerond en werkervaring opgedaan, in verschillende richtingen en hebben verschillende expertises. We leren te luisteren en te accepteren dat we niet meer kunnen dan dat we met elkaar kunnen. En hopen dat we met een interventie een zaadje kunnen planten ergens. Maar hoe? Dat weten we nog niet.

Samen hebben we het volgende citaat opgesteld. Omdat we een internationale groep zijn, is deze in het Engels, wat ook onze voertaal is.

We are embracing complexity and acknowledging our outsider perspective on the Bajeskwartier. In light of these realizations, we are trying to weave relationships between the local pockets of communities.

Het EUREKA-NL Team

De HvA doet mee aan de European Urban Regenerators Knowledge Alliance, afgekort EUREKA. Dit programma zet zich in om studenten op Europees niveau een breed kennis- en leernetwerk aan te bieden, lokaal praktijkervaring op te doen en internationaal inzicht te krijgen in hoe andere opleidingen het vak oppakken. Dit met het doel om een internationaal profiel en onderwijsaanbod te creëren voor het opleiden van stedelijke professionals tot urban innovators. Samen met docent-onderzoeker Sharona Ceha en Pakhuis de Zwijger vormen de MUM-studenten het EUREKA-NL team.

Meer weten?

European Urban Regenerators Knowledge Alliance (EUREKA) is een driejarig project dat is opgezet om een internationaal profiel en onderwijsaanbod te creëren voor het opleiden van stedelijke professionals tot urban managers.

De Master Urban Management is de Masteropleiding die de samenwerking is aangegaan met EUREKA. In deze deeltijd master ontwikkelen studenten zich in twee jaar tot een stedelijke professional die het verschil maakt in de stad.

In het Healthy Urban Living Lab staan de (toekomstige) gebruikers van het Bajeskwartier centraal. Samen met hen wordt onderzocht hoe het gebied zo in te richten dat het maximaal uitnodigt tot bewegen en ontmoeten: cruciale factoren voor een goede gezondheid en welzijn.