Toegankelijkheid van gebouwen

Mensen met een functiebeperking moeten zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de gebouwen en voorzieningen van de Hogeschool van Amsterdam.

Toegang tot gebouwen voor bezoekers met een motorische functiebeperking en rolstoelgebruikers

Alle HvA gebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Rolstoelgebruiker in een bibliotheek.

Bij een aantal gebouwen op de Amstelcampus is de toegang enkel mogelijk met een lift:

  • Kohnstammhuis: lift rechts van de reguliere hoofdentree.
  • Theo Thijssenhuis en HvA Studio: 1 lift achter het Kohnstammhuis naar het Kohnstammhof.
  • Benno Premselahuis: lift naast de trappen bij de hoofdentree.

De bezoekers kunnen zich bij elke lift via de intercom aanmelden.

Rolstoeltoegankelijke toiletten

Elk HvA-gebouw heeft tenminste één rolstoeltoegankelijk toilet. In de meeste gebouwen zijn hiervoor aanvullende toegangsrechten nodig. Bezoekers kunnen dit aanvragen bij de receptiebalie van het betreffende gebouw. Op hva.mapiq.net zijn alle rolstoeltoegankelijke toiletten in een gebouw aangegeven. Klik op een locatie, vervolgens op Services, dan op Facilities, tenslotte op Toilets.

Toegang tot gebouwen met een hulphond en/of hulpmiddel

Hulphonden zijn welkom in de HvA gebouwen, mits voorzien van een duidelijk herkenbaar hulphonden jasje. Het is toegestaan om gebruik te maken van noodzakelijke hulpmiddelen of kleine hulpvoertuigen binnen de gebouwen. Hulpvoertuigen met een verbrandingsmotor zijn in de gebouwen niet toegestaan.

Parkeerplekken voor mensen met een motorische functiebeperking

Op alle (betaalde) parkeerplaatsen binnen de gemeente Amsterdam kan gratis geparkeerd worden indien men in het bezit is van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in combinatie met een digitale parkeerjaarkaart. Dit geldt voor zowel inwoners als bezoekers van de gemeente.

In de straten rondom de gebouwen van de HvA kan je met een geldige gehandicaptenparkeerkaart (GPK) gratis parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

Meer informatie over Parkeren bij de HvA.

Begeleiding bij calamiteiten

Als de liften buiten gebruik zijn, bijvoorbeeld bij calamiteiten of ontruimingsoefeningen, brengen bedrijfshulpverleners mensen met een functiebeperking via de trap naar de uitgang.

Hoe vraag je ondersteuning aan?

Ondersteuning vraag je aan bij de servicedesk FS via servicedesk-fs@hva.nl, 020 595 1403 of via een servicepunt op locatie.

Heb je vragen over toegankelijkheid?

Ervaar je belemmeringen bij toegankelijkheid, of wil je weten wat er gedaan wordt om de toegankelijkheid te verbeteren? Neem contact op met de servicedesk FS via servicedesk-fs@hva.nl, 020 595 1403 of via een servicepunt op locatie.

23 september 2022