Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Urban Management

Voor werkgevers

Wat is de meerwaarde voor mijn organisatie als mijn medewerker deelneemt aan de master Urban Management?

Al direct tijdens het volgen van de master Urban Management maakt uw medewerker het verschil in een continu veranderende stedelijke context. Hij of zij pakt complexe opgaven – zoals overlast, eenzaamheid, veiligheid, adaptiviteit en duurzaamheid – actief en innovatief aan vanuit een multidisciplinair perspectief en dito aanpak. Ook gaat de masterstudent in de afstudeerfase aan de slag met een vraagstuk vanuit de werkomgeving. 

Uw medewerker leert:

  • nieuwe en relevante stakeholders te koppelen aan vraagstukken;
  • (beleids)keuzes te onderbouwen met behulp van actuele kennis en methoden;
  • vaardigheden te ontwikkelen die hem of haar in staat stellen adequaat te handelen;
  • een urban management vraagstuk te verkennen, een handelingsperspectief te ontwerpen en uit te voeren voor verandering;
  • een interessant en divers netwerk op te bouwen.

De master Urban Management is onderdeel van de Graduate School van de faculteit Maatschappij en Recht in samenwerking met de faculteiten Techniek en Business en Economie, het Amsterdam Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) en het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken. De master heeft een werkveldadviescommissie; deze bestaat uit deskundigen uit het werkveld en adviseert de opleiding op tal van terreinen.

Bent u benieuwd hoe de master Urban Management een bijdrage kan leveren aan uw organisatie? Neem dan contact op!