Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studiekosten

Voor het volgen van deze opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Daarnaast heb je kosten voor boeken, een laptop, excursies en studiematerialen.

De opleiding Master in Structural Engineering is niet bekostigd door het Ministerie van OCW. Daarom geldt voor deze opleiding het aangepast collegegeld van € 5.000,- per studiejaar. 

Overige kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met extra kosten voor boeken, readers en vakmaterialen van ongeveer € 400 per jaar.

Content Fragment

Stap-subsidie