Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs is in principe een vierjarig traject. De opleiding heeft een flexibel studieprogramma.

Ook is het mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd  aan de examencommissie.  

Tijdens deze vierjarige studie ga je vanaf het eerste jaar in de praktijk aan de slag. De inhoud van het lesprogramma wordt toegespitst op de maatschappelijke en sociale actualiteit én op ontwikkelingen in technologie, ontwerp en design.

De tweedegraads lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs in deeltijd rust op vier pijlers:

 • technologielijn 
 • beroepsopdrachten
 • werkplekleren 
 • opbouw van een vaknetwerk.

In het eerste jaar krijg je basisvakken als Ontwerpen en innoveren. Ook werk je aan je productievaardigheden, waarbij je laat zien dat je in staat bent om ontwerp- en productieprocessen te begeleiden. Je loopt stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan, en je bouwt aan een bedrijvennetwerk om te ervaren welke eisen het bedrijfsleven aan je leerlingen stelt.

In het tweede jaar verdiep je niet alleen je kennis, maar richt je je aandacht ook in sterke mate op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bezig met adolescentiepsychologie, interactieprocessen in de klas, leerpsychologie, leerlingbegeleiding en het ontwerpen van lessen. Ook geef je tijdens je stage het hele jaar les. In het derde jaar kies je een minor en een afstudeerrichting. In het vierde jaar volg je een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en doe je een praktijkonderzoek.

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Technische vakgebieden

Als leraar Technisch Beroepsonderwijs geef je les in technische vakken. Je haalt een bevoegdheid Technisch Beroepsonderwijs met een bekwaamheid in één of meer technische vakgebieden. Dit kan binnen drie hoofdgroepen.

Vmbo

Je kunt afhankelijk van je vooropleiding kiezen voor een van de volgende profieldelen:

 • Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Media Vormgeving en Ict (MVI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)

Mbo

Afhankelijk van je vooropleiding haal je een bekwaamheid in bijvoorbeeld:

 • Elektrotechniek
 • Bouwkunde
 • Werktuigbouwkunde
 • Media en vormgeving
 • ICT
 • Motorvoertuigen
 • Procestechniek

Algemene techniek

Je haalt een bekwaamheid in een van de volgende vakken:

 • Techniek
 • Techniek (AVO)
 • T&T (Technologie en Toepassing)
 • ITTL (Informatietechnologie nieuwe leerweg)
 • IT (AVO)
 • Onderzoeken en Ontwerpen (O&O)

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar technisch beroepsonderwijs.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?