Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De opleiding streeft naar flexibel onderwijs in eigen tempo. Het aantal uren dat je wekelijks besteedt aan de opleiding is daarom afhankelijk van je individuele studietraject.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges, praktijklessen, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Verder besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens). 

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op drie dagdelen. Voor jouw opleiding is dit op dinsdag. Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2024-2025.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.