Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Scheikunde heeft een afwisselend programma van colleges, practica en zelfstudie. Je wordt optimaal voorbereid op het beroep van leraar.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug.

Doordat onze samenleving complexer wordt is er gedurende de gehele studie expliciet aandacht op het gebied van diversiteit, een duurzame samenleving en digitalisering binnen het onderwijs.

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar.

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt dan eerst tien dagen stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan.

Vakkennis en vakdidactiek

Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel basisvakken als verdiepende vakken waaronder

  • Stoffen en Reacties
  • Verbranden en Verwarmen
  • Moleculen 
  • Analytische Chemie 
  • Life Science
  • Elektriciteit en Elektronica
  • Duurzaamheid

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Ook kun je in plaats van een minor een pakket natuurkundevakken volgen om tevens je bevoegdheid Leraar Natuurkunde te halen. Voor je je kunt inschrijven moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie over de aanmeldvoorwaarden en het minorenaanbod op www.hva.nl/minoren

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

Je studie versnellen

Het is mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Na je aanmelding in Studielink word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie.

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar scheikunde.

Een tweede bevoegdheid voor Leraar Natuurkunde halen?

Wil je tijdens je studie ook een bevoegdheid voor Leraar Natuurkunde halen? Dat kan, je doet dan geen minor, maar volgt in deze periode natuurkundevakken.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?