Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Maatschappijleer biedt een flexibel studieprogramma.

Het is bijvoorbeeld mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, je werkervaring en de extra tijd die je kunt investeren. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd  aan de examencommissie.  De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Het studieprogramma rust op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug.

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. 

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt dan eerst tien dagen stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. 

Vakkennis en vakdidactiek

Bij vakkennis krijg je zowel basisvakken als verdiepende vakken waaronder Politicologie, Sociologie, Verzorgingsstaat, Massamedia en Recht & Criminaliteit. Naast inhoudelijk vakken krijg je ook vakdidactiek en beroepsopdrachten waarbij de nadruk ligt op het ontwerpen en uitvoeren van de lessen maatschappijleer.

Daarnaast zijn er diverse excursies zoals naar de  parlementen in Den Haag en Brussel en het hoogtepunt is de excursie naar Berlijn. Bij alle excursies is er deskundige begeleiding aanwezig. Deze excursies zijn niet verplicht.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Voor je je kunt inschrijven moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie over de aanmeldvoorwaarden en het minorenaanbod op www.hva.nl/minoren

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en eindassesment. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma. Let wel dit is een beschrijving van het standaard studieprogramma zoals dat nu wordt aangeboden. 

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar maatschappijleer.

Vraag hier de beknopte opleidingsflyer aan
(opent in nieuw venster)
Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?