Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Haal meer uit je studie

Ben je ambitieus en wil je meer uit je opleiding halen? Dan kun je kiezen om honoursonderwijs te volgen. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van je studie in het buitenland te doen. Ook neemt onderzoek een belangrijke plek in binnen jouw opleiding.

Uitdagingen voor ambitieuze studenten

English Honours Programme

The English Honours Programme (EHP TTO Track) has been especially designed to give you more depth and breadth in your studies. To that end, it is only accessible for students who have shown excellent work ethics in their first year on the regular English track. Internationally and academically oriented, the English Honours Programme prepares you to teach English at Dutch secondary schools that offer bilingual education (tweetalig onderwijs) or intensive English programmes such as Fast Lane English.

Internationaal

Een studieperiode in het buitenland levert je meer op dan studiepunten alleen. Je doet nieuwe ervaringen op en het verrijkt je persoonlijkheid. Je wordt zelfstandiger en flexibeler. Daarnaast maak je kennis met een andere taal en cultuur en leer je nieuwe mensen kennen. In ons programma bieden we de mogelijkheid tot het volgen van een online internationaliseringsproject (COIL).

De HvA onderhoudt goede internationale contacten die interessante plekken voor studie of stage opleveren. Als je de ambitie hebt in het buitenland stage te lopen of je afstudeeropdracht te doen, is het belangrijk dat je op tijd begint met de voorbereiding. Bespreek je ambitie al tijdens je eerste jaar met je studieloopbaanbegeleider of met iemand van het International Office. Daar kun je terecht met al je vragen over de studiemogelijkheden in het buitenland.

Onderzoek

Het onderwijs is geen statisch vakgebied. De drang om te vernieuwen is groot. Veel mensen hebben ideeën over hoe het anders kan. Onderzoek neemt dan ook een belangrijke plek in. In het werkveld, binnen jouw faculteit op de HvA en binnen jouw opleiding.

Tijdens je opleiding leer je kritisch je eigen lespraktijk te onderzoeken en evalueren. In het laatste jaar voer je daarom een Lesson Study uit, waarmee je aantoont dat jij jouw eigen onderwijspraktijk kritisch kunt bekijken vanuit verschillende perspectieven. Je laat zien dat je een verbinding kunt leggen tussen (vak-)didactische en algemene kennis (theorie) én praktijkkennis. En dat je, op basis van je onderzoek, jouw praktijk beter begrijpt en (samen met collega’s) kunt verbeteren.