Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De voltijdopleiding Leraar Duits heeft een afwisselend programma van colleges, werkcolleges, stages en zelfstudie. Je wordt optimaal voorbereid op het beroep van leraar.

De opleiding rust op drie leerlijnen; vakinhoud en (vak)didactiek, je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot leraar en het werkplekleren (stage). Naast de Duitse taal en cultuur leer je dus ook hoe je een les moet geven, dat noemen we vakdidactiek.

De opleiding Duits werkt  ook nauw samen met de opleiding Frans omdat de didactiek van het vreemdetalenonderwijs op dezelfde theoretische principes gebaseerd is.  Daarom volg je een aantal colleges samen met de medestudenten van de opleiding Frans.

Jaar 1

Bij Spacherwerb werk je aan je eigen luister- lees- spreek- en schrijfvaardigheid. Je spijkert je kennis over land en cultuur bij in het vak Landeskunde. In dit vak leer je ook meer over een aantal maatschappelijke, historische, culturele en politieke thema’s in de Duitstalige landen Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Uiteraard moet je je tijdens de opleiding ook verdiepen in Duitstalige literatuur en het interpreteren hiervan. Zo gaat het in het in het vak Literatur over verschillende literaire stromingen uit de 20e en 21e eeuw.

Je start vanaf het eerste jaar met je stage op een school, dit heet het ‘werkplekleren’. Je gaat, onder begeleiding, al een aantal lessen geven. De opleiding heeft afspraken met een groot aantal opleidingsscholen in de regio waar je deze stage kunt doen. In het eerste jaar werk je ook aan twee grote beroepsopdrachten waarbij je de theorie in de praktijk leert toe te passen. In de eerste beroepsopdracht maak je kennis met de diversiteit van het onderwijs in Nederland en bezoek je twee scholen en verzamel je gegevens door middel van literatuuronderzoek, interviews en observaties.

Om een goede les te geven heb je verschillende soorten vaardigheden en kennis nodig. Dit leer je in de tweede beroepsopdracht. Een van de opdrachten bestaat uit het ontwerpen en uitvoeren van een les Duits waarin de luister en/of spreekvaardigheid centraal staan. Na afloop reflecteer je hoe dit is verlopen, wat ging er goed en wat kan beter?

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar Duits.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?