Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Waar kun je aan de slag?

Als je je diploma in ontvangst hebt genomen kun je jezelf inschrijven in het BIG-register als Verpleegkundige, en heb je beroepsbevoegdheid conform artikel 3. Je bent daarmee bevoegd om de wettelijk beschermde beroepstitel Verpleegkundige te voeren.

Werkvelden

Op dit moment is in alle velden van de zorg werk voor HBO-Verpleegkundigen. De zorg verschuift steeds meer naar de thuissituatie. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, de opnameduur in het ziekenhuis is korter, en de te verlenen zorg complexer. Steeds meer (complexe) zorg wordt thuis verleend door verpleegkundigen. Daardoor komt er meer werkgelegenheid voor de hbo-verpleegkundige in de wijk en in de psychiatrie. Omdat de zorg in het ziekenhuis, de wijk en de psychiatrie steeds complexer wordt is er een grote behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen. In de psychiatrie geldt dit vooral voor de acute klinische zorg en de ambulante zorg, en in het ziekenhuis voor de intensive care, de anesthesie-afdelingen en de spoedeisende hulp.