Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Van beleggingsadviseur tot bedrijfsfiscalist

De hechte relatie die de opleiding onderhoudt met o.a. ING, Rabobank, ABN AMRO, Belastingdienst, Price Waterhouse Cooper (PWC), Ernst & Young, Deloitte en Delta Lloyd bieden je niet alleen waardevolle ingangen voor praktijkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten, maar ook voor traineeships en startersfuncties.

Werken in co-creatie

De financiële wereld verandert sterk als gevolg van de internationalisering, nieuwe wetgeving en veiligheidseisen en technologische ontwikkelingen zoals de blockchaintechnologie. Dat betekent dat je als FTA-professional te maken krijgt met steeds complexere vraagstukken. Vraagstukken waarmee je samen met de klant en andere professionals in een multidisciplinair team aan de slag gaat.

In 'co-creatie' en met een 'open mind' ga je dan op zoek gaat naar maatwerkoplossingen. In zo'n team zit bijvoorbeeld een accountant die zorgt voor vastlegging en verantwoording van de bedrijfsresultaten naar externe partijen. En wellicht ook een bedrijfseconoom die een belangrijke interne functie vervult door over interne bedrijfsprocessen en geld- en goederenstromen te waken. Als FTA’er heb je beide collega’s nodig om een beeld te krijgen van de situatie. Je onderscheidt je van hen door je analytisch vermogen en adviserende rol. Misschien wordt de ene keer je generalistische kijk gevraagd, terwijl een andere keer juist je fiscale of financiële deskundigheid gewenst is. Maar wat er ook van je gevraagd wordt, altijd staan het langetermijnbelang en de (toekomst)wensen van de klant staan voorop.