Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Werkvelden en organisaties

Momenteel is er een grote vraag naar ergotherapeuten. Bijna alle studenten vinden direct na- of al tijdens het afstuderen een baan. Je kunt na afstuderen dan ook op veel verschillende plekken aan de slag.

Breed werkterrein

Ergotherapeuten worden op veel verschillende momenten en situaties ingezet. Bijvoorbeeld na een ongeval, bij ziekte, na een burn-out of bij eenzaamheid. Het werkterrein is dus breed. Denk aan een gezondheidscentrum, verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum of psychiatrische instelling. Je kunt ook advies geven aan bedrijven of een eigen praktijk starten. 

Waar kun je aan de slag?

WerkveldFuncties en werkzaamheden
GezondheidszorgJe gaat aan de slag in een gezondheidscentrum, verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum of psychiatrische instelling. In deze instellingen werk je altijd samen met andere professionals in teamverband rond een cliënt. Je richt je op het weer kunnen oppakken van de dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld in de thuissituatie.

Eigen praktijk

Ben je een ondernemend type? Dan kun je tijdens jaar 4 van de opleiding al je eigen onderneming starten met behulp van de leerlijn Ondernemen.

Onderwijs

Je draagt bij aan de mogelijkheden van kinderen met beperkingen om mee te doen aan activiteiten op school. Je werkt met kinderen die moeite hebben met knutselen, schrijven of om zich te concentreren in de klas. Je ondersteunt en adviseert docenten en ouders.

Welzijnszorg

Je geeft bijvoorbeeld adviezen en trainingen in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking om bijvoorbeeld zelf een maaltijd te koken. Of je geeft trainingen aan mensen met een psychische beperking over het oppakken van zinvolle dagbesteding, zoals een hobby.

Bedrijfsleven

Je adviseert werknemers en werkgevers bijvoorbeeld over terugkeer naar werk na afwezigheid door burn-out of langdurige ziekte, of het inrichten van de werkplek - zoals over een speciale stoel.
OverheidJe werkt bijvoorbeeld als adviseur bij de gemeente en geeft advies over een rolstoel of woningaanpassing, of informeert mantelzorgers over het voorkomen van overbelasting.

Video: aan het werk na je opleiding

Werken in het buitenland

Heb je jouw beslissing gemaakt en wil je werken in het buitenland? Bij je diploma ontvang je een internationaal diploma supplement waarin de inhoud van de opleiding en de door jou verworven competenties is vertaald zodat je ook in het buitenland aan de slag kunt.