Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de leerroute Technische Bedrijfskunde van de opleiding Engineering combineer je theorie met praktijk. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties in en rondom Amsterdam. Lees meer over wat je leert en doet in jaar 1 tot en met 4.

Bij Engineering aan de HvA ontwikkel je een brede blik op het vakgebied, want naast vakken uit je eigen leerroute, ga je ook aan de slag met vakken uit andere leerroutes (Elektrotechniek, Product Ontwerpen & Werktuigbouwkunde). Zo ben je breder inzetbaar op de arbeidsmarkt. De opleiding is als volgt opgebouwd:

Het studieprogramma van Technische Bedrijfskunde is een mix van technisch inhoudelijke vakken en bedrijfskundige vakken. Je leert over zaken als logistiek, onderhoud, materiaalkunde, duurzaamheid, productieprocessen en marketing. Met die kennis leer je vervolgens hoe je bedrijven helpt om aan te haken bij ontwikkelingen als fast data, digitalisering en duurzaamheid. Vakken die je bij Technische Bedrijfskunde (TBK) kunt verwachten zijn Operations Management en Logistiek, Marketing en Finance, Data-analysis & Management Informatiesystemen.

Jaar 1

Het eerste jaar is verdeeld in vier blokken van 10 weken. Elk blok bestaat uit 2 theorievakken en een project, waarin je de opgedane kennis toepast. Je doet dus in het eerste jaar 4 projecten. De theorievakken zijn onder te verdelen in technische, financiële en procesmatige vakken. Ook oefen je vaardigheden zoals het visualiseren van processchema’s, het nemen van beslissingen door het spelen van een business game en het adviseren van een opdrachtgever.

Naast deze echte Technisch Bedrijfskundige vakken krijg je vakken die een goede engineer nodig heeft, zoals wiskunde en bewerken. Wil je verder kijken dan je eigen leerroute? Dan kun je in jaar 1 kiezen voor een Cross Engineering project. Je werkt dan in een team met studenten uit de andere leerroutes om technische innovaties te ontwerpen voor echte bedrijven.  Jullie werken daarbij samen met de engineers van die bedrijven. Door te kiezen voor dit project leer je over de uitdagingen waar engineers uit andere leerroutes mee te maken hebben en ervaar je hoe het is om voor een echte opdrachtgever te werken.

Jaar 2, 3 en 4


Bij Technische bedrijfskunde ga je al in het tweede jaar aan de slag met je afstudeerrichting. Bij deze leerroute is dat Business Engineering.  Je volgt dit jaar zowel vakken als projecten binnen je eigen leerroute, maar krijgt ook les in een vak buiten je leerroute. Dit draagt er aan bij dat je later breder inzetbaar bent op de arbeidsmarkt. In het derde jaar verken je de wereld buiten je afstudeerrichting: je doet een minor. Dit is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. Daarnaast ga je in het derde jaar op stage om voor het eerst ervaring op te doen. Je ervaart hoe het is om te werken in een bedrijf. En je past je kennis toe in de echte wereld. In het vierde jaar ga je dieper in op je afstudeerrichting en doe je een afstudeeropdracht.

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het diploma Engineering en mag je de titel bachelor of science voeren.

Hoeveel tijd kost de opleiding per week?
Vraag de beknopte opleidingsflyer aan
(opent in nieuw venster)