Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de leerroute Product Ontwerpen van de opleiding Engineering combineer je theorie met praktijk. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties in en rondom Amsterdam. Lees meer over wat je leert en doet in jaar 1 tot en met 4.

Bij Engineering aan de HvA ontwikkel je een brede blik op het vakgebied, want naast vakken uit je eigen leerroute, ga je ook aan de slag met vakken uit andere leerroutes (Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde & Werktuigbouwkunde). Zo ben je breder inzetbaar op de arbeidsmarkt. De opleiding is als volgt opgebouwd:

Jaar 1

Het eerste jaar is verdeeld in vier blokken van 10 weken. Elk blok bestaat uit 2 theorievakken en een project. Je doet dus in het eerste jaar 4 projecten. In het eerste blok krijg je ook het theorievak wiskunde en volg je daarnaast een Engineering-theorievak “Bewerken” als introductie in de materiaal- en productiemogelijkheden.

In het eerste jaar doe je bij Product Ontwerpen vier keer een ontwerpproject van 10 weken, waarin je kennismaakt met alle aspecten van het vak. Naast de projecten volg je vakken over: de mens (als koper en gebruiker), techniek (want jouw product moet goed werken), business en duurzaamheid. Andere belangrijke vaardigheden waar je les in krijgt zijn handtekenen, computer-tekenen en werkplaatstechnieken. In de laatste twee blokken van het eerste studiejaar volg je twee theoretische vakken in combinatie met een project waarin je je kennis toepast. Wil je verder kijken dan je eigen leerroute? Dan kun je in jaar 1 kiezen voor een Cross Engineering project. Je werkt dan in een team met studenten uit de andere leerroutes om technische innovaties te ontwerpen voor echte bedrijven.  Jullie werken daarbij samen met de engineers van die bedrijven.

Jaar 2, 3 en 4

In het eerste deel van het tweede jaar volg je theorievakken en ontwerpprojecten. In het tweede semester kan je binnen Engineering kiezen voor een keuze vak. Dit draagt er aan bij dat je later breder inzetbaar bent op de arbeidsmarkt. In het derde jaar verken je de wereld buiten je leerroute: je doet een minor. Dit is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. Daarnaast ga je in het derde jaar op stage om voor het eerst ervaring op te doen. Je ervaart hoe het is om te werken in een bedrijf. En je past je kennis toe in de echte wereld. Bij de leerroute Product Ontwerpen kies je in het vierde jaar je afstudeerrichting en doe je een afstudeeropdracht.

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het diploma Engineering en mag je de titel bachelor of science voeren.

Hoeveel tijd kost de opleiding per week?
Vraag de beknopte opleidingsflyer aan
(opent in nieuw venster)