Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Creative Business deeltijd

Studielast

Bij deze opleiding heb je per week ongeveer 2,5 dag studielast. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

Het onderwijs bestaat uit kennisverwerving, het aanleren van vaardigheden en ontwikkelen van (zelf)reflectie en onderzoeksvaardigheden. Dit ontwikkel je via verschillende onderwijsvormen. De contacttijd is ongeveer 8 uur per week en is op vrijdag.

Zelfstudie

Naast de contacttijd waarin je werkt aan een beroepsproduct, besteed je ca. 20 aan zelfstudie. Je maakt opdrachten en bereidt je lessen voor.

In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel op de inhoud als op de manier waarop je leert. Daarna wordt er steeds meer een beroep gedaan op je zelfstandigheid.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Lees meer over studiepunten, studielast en studieadvies