Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Na je opleiding

Je bachelordiploma Built Environment is ook een goede basis om verder te studeren, bijvoorbeeld in richtingen als architectuur of stedenbouwkunde. Welke master je kunt doen, hangt af van de hogeschool of universiteit waar je de master wilt volgen.

Aansluitende masters

  • De master Structural Engineering van de HvA sluit aan op de afstudeerrichting Constructie.
  • De master Bouwkunde of Civiele Techniek van de TU Delft kun je doen via een schakelprogramma. Voor Water en Constructie studenten is het mogelijk om een deel van dit schakelprogramma al te volgen via een doorstroomminor.
  • De master Architectuur sluit op verschillende afstudeerrichtingen aan. Je kunt deze volgen aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst (4-jarige opleiding in deeltijd) of de TU Delft (2-jarige opleiding, voltijd). Bij de TU Delft moet je eerst een jaar een schakelprogramma volgen.  Zie de website van de TU Delft voor de toelatingseisen van dit schakelprogramma.

 

Overige masters

De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden. Bij doorstroom van een hbo-bachelor naar een wo-master is bijna altijd sprake van een doorstroom- en schakelprogramma.