Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Zine over haar afstudeerproject

Ervaar de opleiding

'Voor het eerst echt geheel zelfstandig aan de slag'

'Ik houd mij bezig met een casus over de ontwikkeling van een woontoren in de Sluisbuurt in Amsterdam. Het hoofdthema van het project is adaptief bouwen, waarbij ik me samen met mijn projectpartner richtte op de vraag of dit concept goed samengaat met sociale cohesie. We wilden onderzoeken of deze twee aspecten elkaar kunnen versterken in een gebouw.

Adaptief bouwen

De eerste drie weken hebben we gebruikt om een plan van aanpak op te stellen. Daarbij gingen we eerst kijken wat we wilden onderzoeken en vooral hoe we dat wilden doen. Vervolgens zijn we twee maanden bezig geweest met het uitvoeren van het onderzoek. Hierbij hebben we ons vooral gericht op de vraag hoe adaptief bouwen kan bijdragen aan sociale cohesie in een woontoren. Tot slot zijn we begonnen met het ontwerpen van het woongebouw. Tijdens dit project heb ik geleerd dat  het niet verstandig is om meerdere problemen tegelijkertijd op te lossen. Het is beter om je te focussen op wat op dat moment het belangrijkste is, voordat je verder kijkt naar andere problemen. Het oplossen van één probleem kan al groot genoeg zijn en meer tijd en energie kosten dan je denkt.

Focussen op één probleem

De eerste drie weken van het project kregen we veel begeleiding vanuit school. Na deze periode moesten we zelfstandig aan de slag. Hoewel we wekelijks een begeleidingsmoment hadden, stonden we er verder wel echt alleen voor. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Aan de ene kant is het belangrijk om te leren zelfstandig te werken, omdat je dit later in je carrière nodig hebt. Aan de andere kant mis  ik soms het gevoel dat ik nog ergens terecht kan als ik ergens tegenaan loop. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van ons onderzoek en hoop dat ons ontwerp bijdraagt aan de ontwikkeling van de Sluisbuurt en het bevorderen van sociale cohesie in de buurt.'