Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma met een profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid. Voor de overige havo en vwo-profielen gelden aanvullende eisen. Je kunt ook worden toegelaten met een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma.

Aanvullende eisen

Let op: gewijzigde toelatingseisen

N&TN&GE&MC&M
HavoGeen extra eisenGeen extra eisenScheikunde of BiologieWiskunde a of b + Biologie of Scheikunde
VwoGeen extra eisenGeen extra eisenScheikunde of BiologieWiskunde a of b + Biologie of Scheikunde

Vooropleiding

Toelatingseisen

Opmerkingen

Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 septemberGeen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een diploma van een propedeuse (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

Ontbrekende vakken

Heb je een havo- of vwo-diploma met het profiel E&M of C&M zonder Scheikunde en of Biologie dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten voor die vakken van het volwassenonderwijs, certificaten van het Boswell-Bèta examen of certificaten van het voortentamen van de CCVX.  

Aanbevelingen

Als je nog geen profiel hebt gekozen hebben adviseren we je, als jouw school die mogelijkheid biedt, Wiskunde B en Biologie te kiezen om je kans op een succesvolle afronding van de opleiding te vergroten. Ben je al verder in je vooropleiding en heb je geen Wiskunde B gehad? Dan is het mogelijk om een opfriscursus te volgen en op die manier vast een basis te leggen. Lees meer. (opent in nieuw venster)

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Biomedische Technologie.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Schrijf je in voor deze opleiding