Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Biomedische Technologie. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacturen

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: colleges, practica, project- en studiebegeleiding. In het eerste jaar heb je 18 contacturen per week. 

Zelfstudie-uren

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 22 uren alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoek, opdrachten en bestuderen van de theorie).

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.