Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Het 2-jarige lesprogramma is verdeeld over 4 semesters van 30 studiepunten. Je komt 1 vaste dag per week (woensdag) van 9.00-17.00 uur naar de sportcampus. Daarnaast werk je aan praktijkvraagstukken in je eigen werkomgeving en studeer je thuis.

Jaar 1

In semester 1 staat de atleet centraal. Je richt je trainingen en coaching in op (beoogde) wedstrijdresultaten en de ontwikkeling van de topsporter. In semester 2 komt daar het begeleidingsteam bij. Je stelt een team samen binnen de kaders van het meerjarentopsportbeleid. Je leert bijvoorbeeld hoe je een strategie en randvoorwaarden formuleert, zodat dit team ook succesvol kan zijn. Daarbij houd je uiteraard rekening met de visie en doelen van de organisatie op topsportbegeleiding en de beschikbare (financiële) middelen.

Je ontwikkelt een visie op de samenstelling (structuur) en werkwijze (cultuur) van een begeleidingsteam. Je ontwerpt een organisatiestructuur (organogram) voor een ideaal begeleidingsteam en motiveert je keuze.

Jaar 2: semester 3

In semester 3 ga je aan de slag met het ‘team-around-the-team’. Je leert hoe je omgaat met bijvoorbeeld de (internationale) pers en social media en hoe je dit met een plan van aanpak overbrengt aan je sporters.

Jaar 2: semester 4

Semester 4 bestaat uit:

  • Vrije keuzeruimte voor het verdiepen van jouw kennis. Loop bijvoorbeeld stage in het buitenland. Volg vakken bij andere opleidingen, binnen en buiten de HvA. Of schrijf je in voor een module die je voorbereidt op een doorstroom naar de ALO. Daarnaast kun je ook zelf een opdracht samenstellen en voorstellen aan je studiecoach.
  • Afstudeeropdracht, bijvoorbeeld:
    • Formuleer een passende aanbeveling en interventie voor de te bewandelen weg van een jeugdtriatleet naar de Olympische Spelen. 
    • Maak een verbeterplan voor de prestatiegerichtheid van de atleten van het S-2 programma van de KNBSB bij het TeamNL centrum Amsterdam. 

Titel en diploma

Na het afronden van Ad Sport ontvang je het diploma Ad Sport. Dit is de officiële RIO-naam van de opleiding. Je mag de titel Associate Degree voeren.

Hoeveel tijd kost deze opleiding