Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelating

Welk diploma heb je nodig om te kunnen starten met de Associate degree Sociaal Werk?

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen aanvullende eisen
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een propedeuse-diploma (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen 21+-toelatingsonderzoek Sociaal Werk.

Ben je geïnteresseerd in het 21+toelatingsonderzoek? Neem dan uiterlijk 5 mei contact op met toelatingstoets@hva.nl.

Werkplek

Je hebt bij voorkeur enige jaren werkervaring. Een werkplekscan maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Je kunt pas deelnemen aan het onderwijs nadat je werkplek is goedgekeurd door de opleiding. Bekijk alvast de criteria op het werkplekcheckformulier.

Deeltijd of duaal?

Duaal- en deeltijdstudenten volgen hetzelfde studieprogramma, waarbij de combinatie van leren en werken de kern vormt van het onderwijs.  Als je een leer-werkovereenkomst hebt met je werkgever, kun je je inschrijven voor de duale variant van de opleiding. In andere gevallen kun je je inschrijven als deeltijdstudent.