Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Ad Logistiek

Studielast

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Ad Logistiek. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit 3 tot 4 dagen op de HvA van ongeveer 9.00 - 16.00 uur. Tijdens deze dagen werk je aan opdrachten, volg je werkcolleges en kun je gebruik maken van begeleiding. 

Zelfstudie

Naast de contacturen werk je ongeveer 15 à 20 uur per week alleen of met medestudenten aan projecten en opdrachten. In deze tijd bereid je ook je lessen voor.

Bindend Studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 45 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Lees meer over studiepunten, studielast en studieadvies