Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Maatschappijleer duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan jouw persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar.

Op  www.studiegids.hva.nl vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 augustus 2019
Student Marcella van Dijk - Leraar Maatschappijleer

De opleiding is kleinschalig, ik ken alle docenten persoonlijk

Lees verder