Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Gezodheidszorg en Welzijn duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. De vakkennis die je opdoet tijdens de opleiding is afgeleid van de landelijke kennisbasis Gezondheidszorg en Welzijn. Thema’s die aan de orde komen zijn: gezondheid en ziekte, werken in de sector zorg en welzijn, doelgroepen in de sector zorg en welzijn (kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking), voeding en gezond gedrag en dienstverlening.

In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt direct leert toepassen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering tot leraar. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In de Studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juni 2020
Jennifer Steenkamer - Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Met goed plannen en inzet is de opleiding goed te doen voor mij

Lees verder