Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Geschiedenis Tweedegraads duurt vier jaar. In het eerste jaar doe je de propedeuse. Het tweede, derde en vierde studiejaar vormen de hoofdfase. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht waarin je de vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt direct leert toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Daarnaast geef je les tijdens het werkplekleren. Ook kies je in het derde jaar een minor en in het vierde jaar één van de afstudeer- richtingen: vmbo of havo/vwo. Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

In de Studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 augustus 2019
Kimberley Haaker - Leraar Geschiedenis

Het allerleukste vind ik lesgeven, elke dag is anders

Lees verder