Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Engels duurt vier jaar. In het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen. Na het eerste jaar kun je kiezen voor het reguliere traject of het English Honours Programme. Bij dit specifieke programma word je opgeleid tot leraar Engels voor tweetalig onderwijs (tto).

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer direct leert toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het derde jaar kies je een minor en één van de afstudeerrichtingen ofwel algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. De vakken in het vierde jaar hangen af van deze keuze. Aan het eind van de opleiding neem je deel aan de landelijke kennistoets. Het behalve van de landelijke kennistoets is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

In de Studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van deze opleiding

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 oktober 2019