Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Engels duurt vier jaar. In het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen. Na het eerste jaar kun je kiezen voor het reguliere traject of het English Honors Program. Bij dit specifieke programma word je opgeleid tot leraar Engels tweetalig onderwijs (tto).

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het derde jaar kies je een minor en één van de afstudeerrichtingen ofwel algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. De vakken in het vierde jaar hangen af van deze keuze. Aan het eind van de opleiding neem je deel aan de landelijke kennistoets. Het behalen van de landelijke kennistoets is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

In de Studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van deze opleiding.

PROFESSIONELE ONTWIKKELINGSLIJN EN WERKPLEKLEREN

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Halverwege het derde jaar vindt een belangrijk voortgangsgesprek met je mentor plaats. Tenslotte werk je in het vierde jaar het hele jaar door naar de voorbereiding van je eindassessment, dat door een externe assessor en een docent van de HvA wordt afgenomen

VAKKENNIS EN VAKDIDACTIEK

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juni 2020
Souhayla Ou-Oumar - Student Leraar Engels

Ik wil werken in landen waar educatie minder toegankelijk is dan hier

Lees verder