Hoe maak je studenten warm voor de wijkzorg?

Wijkzorg heeft niet de voorkeur van studenten als zij de opleiding hbo-V starten. En dat terwijl er een enorm personeelstekort is in de wijkverpleging.  In haar promotie-onderzoek vergelijkt Margriet van Iersel, docent-onderzoeker bij deze opleiding, of  de beeldvorming onder de studenten over wijkverpleegkunde positiever of realistischer wordt met een nieuw curriculum.

Veel studenten hebben nog het beeld dat de wijkzorg routinematig werk voor oudere patiënten is. En dat terwijl, volgens docent-onderzoeker Van Iersel, de wijkverpleegkunde vaak juist past bij wat studenten zoeken in hun toekomstige baan: een diverse patiëntengroep, uitdaging, verantwoordelijkheid en afwisseling. Dit waren precies de kenmerken waarvan de eerstejaars in Van Iersels enquête aangeven dat ze die belangrijk vonden in hun toekomstige beroep: “Studenten weten niet dat je in het ziekenhuis juist veel oudere patiënten vindt. Maar de wijkverpleegkundige, dat is dé zorgregisseur. Die indiceert en bepaalt welke zorg de cliënt nodig heeft, en betrekt de andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeut en de huisarts.”

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Mensen blijven langer thuis blijven wonen. De vraag naar zorg in eigen huis neemt daardoor toe en wordt ook veeleisender.  In de wijkverpleegkunde is echter een groot tekort aan hbo’ers. Tegelijkertijd kiezen op de hogescholen weinig studenten voor deze afstudeerrichting.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht hoe dat komt. Wijkverpleegkunde heeft een duf imago: studenten denken dat het eentonig is, weinig uitdaging biedt en dat de patiënten vooral ouderen zijn. In werkelijkheid is wijkverpleegkunde in elk opzicht uitdagend en afwisselend.

De HvA brengt studenten nadrukkelijker in contact met wijkzorg, onder andere met een vernieuwd curriculum. Studenten krijgen in het lesmateriaal meer voorbeelden uit de wijkzorg. Ook zijn docenten vaker rolmodellen uit de wijkzorg. Verder zet de opleiding Verpleegkunde zich in voor meer stages in de wijk met goede begeleiding. Tot slot doet de HvA mee aan het project Fit for Practice waarin studenten patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek combineren. Daarbij leggen ze huisbezoeken af aan patiënten.

Deze aanpassingen zijn nodig om het beeld van eerstejaarsstudenten bij te stellen. Zij baseren hun voorkeuren op denkbeelden die ze meekrijgen vanuit de media. Maar de rol van de wijkverpleegkundige is erg veranderd de laatste jaren en klopt daarom niet meer met het gangbare beeld. Het aantal patiënten met een complexe zorgvraag neemt toe, en dus ook de complexiteit van de zorg zelf. Daardoor zijn er steeds vaker verschillende zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor één patiënt, en worden er andere competenties van hulpverleners gevraagd.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 september 2018

  C.H.M. Latour (Corine) PhD

Kernlector Geïntegreerde Complexe Zorg

c.h.m.latour@hva.nl
Bekijk profiel

Margriet van Iersel

profileimage male