Technologie ondersteunt mantelzorgers

Mensen die langdurige zorg nodig hebben blijven steeds vaker en langer thuis wonen. Daardoor komen mantelzorgers steeds meer onder druk te staan. ICT-oplossingen die voor de (thuis)zorg worden ontwikkeld, dragen niet altijd direct bij aan het ontlasten van de mantelzorgers. Bij de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken we welke technologische oplossingen wel werken.

Behoeften in kaart brengen

Mantelzorgers zijn partners, familieleden en vrienden die zorg verlenen aan een naaste. Zij nemen de verzorging vaak grotendeels en als vanzelfsprekend op zich. Binnen het project Co-Care-IT brengen we in kaart welke behoeften mantelzorgers hebben bij en rond deze zorg. Dit doen we met een mantelzorgkit, waarmee mantelzorgers kunnen vastleggen hoe zij de zorg ervaren en wat er wel en niet goed gaat tijdens het zorgen.

Innovatieve oplossingen

Co-creatie van groot belang binnen het project. Dat betekent dat we samen met mantelzorgers werken aan het ontwerp van innovatieve oplossingen die maximaal aansluiten bij hun behoeften. Hierbij ligt de focus op het welzijn van de mantelzorger en de positieve aspecten van het zorgen voor een naaste. Op die manier hopen we veel mantelzorgers te helpen bij het zorgen voor een ander.

Mijn punt: Recente hervormingen in de zorg vereisen dat we oog en oor hebben voor de behoeften van de mantelzorgers.

In dit project werken de onderzoekers van de HvA samen met Waag Society.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 14 mei 2016
Lilian