Juiste zorg op de juiste plek

Veel ouderen worden in de laatste jaren van hun leven opgenomen in het ziekenhuis. Als ze weer thuis zijn, functioneren ze vaak minder goed. HvA onderzoekt hoe ziekenhuis, huisarts, wijkverpleegkundige, verpleeghuis en ouderen samen kunnen werken aan het behoud van zelfredzaamheid. De grote vraag daarbij is: Hoe krijgen we de juiste zorg op de juiste plek?

Meerdere oplossingen

De oplossing van dit vraagstuk kan op verschillende vlakken liggen. Daarom begeleidt lector Bianca Buurman meerdere onderzoeksprojecten. Zo onderzoeken we of we ziekenhuisopnamen kunnen voorkomen door betere zorg te bieden in de wijk. En als een oudere toch in het ziekenhuis moet worden opgenomen, kan dat dan dichtbij, bijvoorbeeld in een buurtziekenhuis? Verder onderzoeken we de vereisten van goede zorg in de laatste levensfase.

Onderzoek naar functieherstel

Ook aandacht voor de overdracht van ziekenhuis naar huis is essentieel. In de ‘Hospital-ADL’ studie onderzoekt Jesse Aarden waarom ouderen na een ziekenhuisopname minder goed functioneren dan ervoor. Want, tenminste dertig procent van de 70-plussers kan drie maanden na de opname niet meer goed lopen of zichzelf wassen en aankleden. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen?

Kwaliteit en zelfredzaamheid

Ons doel is ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, met behoud van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Dat betekent dat verschillende partijen moeten samenwerken om ziekenhuisopnamen te voorkomen. Verder moeten kwetsbare ouderen na hun opname goede begeleiding thuis krijgen.

Ons punt: Voor toekomstbestendige ouderenzorg moeten we ‘transmuraal’ samenwerken.

In dit project werken onderzoekers van de HvA samen met Cordaan binnen het Ben Sajet Centrum en het AMC.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 14 mei 2016
Bianca
Jesse