Rochdale en BOOT HvA: samen kwetsbare bewoners versterken

In grote steden oordelen de bewoners van ‘aandachtswijken’ het vaakst negatief over de leefbaarheid in hun buurt. Juist in deze buurten is het belangrijk dat de sociale samenhang, en de ontwikkelingsmogelijkheden voor bewoners zelf, worden versterkt. Woningcorporatie Rochdale werkt aan die leefbaarheid, in nauwe samenwerking met de buurtwinkels van BOOT HvA.

In ‘aandachtswijken’ bevinden zich relatief meer kwetsbare huishoudens, wat zich uit in problemen rond armoede, gezondheid, en afstand tot de arbeidsmarkt. Woningcorporatie Rochdale zet sterk in op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken waar haar sociale huurders wonen. De corporatie trekt hiervoor samen op met HvA BOOT , de buurtwinkels waar studenten – onder begeleiding van docenten en professionals- diensten leveren aan bewoners, ondernemers en organisaties in Amsterdamse aandachtswijken. Beide instellingen streven naar hetzelfde: problemen in wijken aanpakken, en bewoners ondersteunen en met elkaar verbinden.

Buurtwinkels in aandachtswijken

De drie buurtwinkels van BOOT zijn gevestigd in de aandachtswijken Oost (Indische buurt), Nieuw-West(Slotermeer) en Zuidoost (Bijlmer Oost). Rochdale werkt samen met BOOT op de locatie Zuidoost; de corporatie heeft deze locatie voor de buurtwinkel beschikbaar gesteld. Deze locatie in een flat, tussen de bewoners, zorgt voor een laagdrempelig punt waarin bewoners dicht bij hun eigen leefomgeving makkelijk binnen kunnen stappen voor advies en ondersteuning en informatie over (buurt)voorzieningen.

De flat Gravestein in Zuidoost

De buurtwinkel van BOOT in Zuidoost bevindt in de flat Gravestein, middenin in de G-buurt van gebied Bijlmer-Oost. Bijlmer-Oost scoort in vergelijking met andere buurten in Zuidoost en Amsterdam slechter op het gebied van leefbaarheid en de sociaaleconomische positie van bewoners. Hier bevindt zich een hoge concentratie van kwetsbare huishoudens, waaronder veel huurders van Rochdale.

Rochdale en BOOT zetten hier elk semester samen projecten op, om de participatie en betrokkenheid te van bewoners in en rond de flat Gravestein te versterken. Zo doen de studenten gebiedsgericht onderzoek, onder andere naar de stalling van scootmobielen in en rondom flats, en eerder bekeken zij de mogelijkheid om moestuintjes aan te leggen. Studenten proberen ook bewoners te activeren tot meer zelfbeheer in de flat: zij kijken nu in hoeverre het haalbaar is om een galerijbewoner aan te wijzen als aanspreekpunt voor wanneer er zich in deze galerij problemen voordoen.

Er gebeurt nog veel meer op deze locatie:

  • Bewoners kunnen terecht met vragen over huurachterstanden, en indien nodig worden zij doorverwezen naar de schuldhulpverlening.
  • Bewoners krijgen hulp bij het begrijpen van brieven en het invullen van formulieren.
  • Kinderen krijgen huiswerkbegeleiding.

Rochdale levert de vraagstukken aan

Rochdale levert als een van de opdrachtgevers daarnaast vraagstukken aan, die als input dienen voor de projecten, onderzoeken en programma’s die BOOT uitvoert. Naast Rochdale zijn onder andere ook stadsdeel Zuidoost en woningcorporatie Eigen Haard partners van BOOT. In een jaarlijkse wijkpartnerovereenkomst wordt vastgelegd op welke punten de diensten van BOOT worden ingezet, en welke specifieke onderwerpen dat jaar focus krijgen.

Ambitie

In 2015 heeft BOOT Zuidoost in samenwerking met onder meer Rochdale de volgende resultaten bewerkstelligd:

  • 506 bewoners zijn geadviseerd en ondersteund (financieel, juridisch en maatschappelijk)
  • 21 ondernemers geadviseerd en ondersteund;
  • 40 gezinnen zijn ondersteund.

Het streven is om deze resultaten door te trekken naar 2016 en 2017.

Hester van Buren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rochdale, over de gezamenlijke aanpak:
‘BOOT krijgt van ons zoals gezegd de ruimte om projecten uit te voeren, en op zijn beurt helpt BOOT ons met allerhande kwesties waar we als organisatie tegen aan lopen. En dat doen ze op een heel betrokken manier. Het is een mooie wisselwerking: doordat studenten soms anders tegen problemen aankijken, hebben wij ervaren dat ze ons nieuwe en frisse inzichten geven. Zodoende werken we samen om de kerntaak die we hebben uit te voeren: zorgen voor een woning, en een prettige leefomgeving voor mensen met een laag inkomen. Het is een belangrijk taak die wij uitvoeren in de samenleving.’

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 november 2016