Delta Lloyd Foundation en HvA: Van Schulden Naar Kansen

Een op de zes huishoudens in Nederland heeft schuldenproblemen. Armoede neemt toe, en daarmee ook het risico op schulden. Delta Lloyd Foundation heeft het programma Van schulden naar kansen opgezet, om de zelfredzaamheid te bevorderen van huishoudens met schulden of een risico daarop. Zij werken samen met de onderzoekers van het HvA-lectoraat Armoede en Participatie, die nagaan of de methoden het gewenste effect hebben.

Financiële problemen zijn een groot maatschappelijk probleem: het kan gezinnen compleet ontwrichten, en beperkt zelfs bewezen het IQ. Schulden ontstaan in deze tijd steeds gemakkelijker door de digitalisering van geld, en omdat mensen een steeds complexere administratie moeten bijhouden. En, de belangrijkste reden: steeds meer gezinnen leven in armoede.

Financieel zelfredzaam

Delta Lloyd Foundation heeft het actieprogramma Van schulden naar kansen opgezet om huishoudens met schulden te helpen om weer financieel grip te krijgen op hun leven. In dit programma werkt Delta Lloyd Foundation vanaf 2014 nauw samen met het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat heeft namelijk hetzelfde uitgangspunt: armoede koppelen aan economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Want als mensen zelf regie houden en mee kunnen doen, is dit uiteindelijk de meest structurele weg uit de schulden.

De partners ontwikkelen samen interventies voor de financieel kwetsbare huishoudens in de steden Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Zwolle en Helmond, samen met lokale maatschappelijke organisaties. Delta Lloyd Foundation coördineert het programma en organiseert de fondsenwerving en de lokale vrijwilligersinzet.

Wijken monitoren

Delta Lloyd Foundation wil ook weten wat voor effect de inspanningen hebben. Het HvA-lectoraat Armoede en Participatie voert daarom de effectmetingen en het impactonderzoek bij dit programma uit. Dit onderzoek levert daarom meteen inzichten op in wat effectieve methoden zijn van armoedebestrijding, en wat het beste werkt bij de aanpak van schulden.

De HvA meet onder andere in een meerjarig onderzoek hoe de deelnemers het nut van de ontvangen begeleiding ervaren. Ook gaan de HvA-onderzoekers na of het feitelijk financieel gedrag en vaardigheden van de deelnemers veranderen. Daarnaast gaat het lectoraat het betalingsgedrag van de bewoners in de betrokken wijken monitoren, om te zien hoe het betalingsgedrag zich gedurende vijf jaar ontwikkelt.

Ambitie

Het programma Van schulden naar kansen loopt in ieder geval tot 2020.

De partners hebben de ambitie om in de periode 2015-2020 in vijf steden (Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Zwolle en Helmond) in Nederland het aantal huishoudens dat in armoede leeft door probleemschulden met 15% te laten afnemen. Dat komt neer op 11.625 huishoudens die in 2020 structureel financieel zelfredzaam zijn gemaakt. Voor Amsterdam is het streven dat 5250 huishoudens zelfredzamer zijn geworden in 2020, in de wijken Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 november 2016