Hoe behoud je nieuwe leraren voor het onderwijs?

Een kwart van de nieuwe leraren haakt af in de eerste vijf jaar. Zo blijft het lerarentekort in stand. De ervaring leert dat starters prima opgeleid zijn, maar in de praktijk blijkt het gebrek aan begeleiding en ontwikkeling vaak te leiden tot uitval van deze jonge docenten. Marco Snoek, lector leren en innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, startte daarom het project Junior Leraar.

Het project zet in op de verdere ontwikkeling van de competenties van de starters en op verbetering van de context waarin zij kunnen leren. ‘Want’, zegt Snoek, ‘ze zijn weliswaar goed opgeleid, maar het gaat ook om wat de leerlingen in Amsterdam nodig hebben. Dat gaat verder dan het niveau van de docent die net van de opleiding komt.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Van ‘startbekwaam’ naar ‘bekwaam’

Als de nieuwe docenten instromen kunnen ze vaak niet meer rekenen op begeleiding. Het project Junior Leraar maakte een beschrijving van competenties die de startende docenten in drie jaar, de periode die er voor staat om van ‘startbekwaam’ uit te groeien tot ‘bekwaam’ docent, kunnen helpen om hun ontwikkeling te sturen en te stimuleren. Met die competenties, die zijn omgezet naar handzame begeleidingskaarten, krijgt de begeleider handvatten aangereikt om gerichter te observeren en de starter verder te helpen.

Strategische lerarenagenda

De aanleiding van het project is ingegeven door HvA-studenten, geleid door Snoek. Zij stuurden vier jaar geleden een advies naar toenmalig minister van Onderwijs Jet Bussemaker waarin zij pleitten voor een meer geleidelijke overgang van de studie naar het beroep. De bewindsvrouw nam het vervolgens op in de strategische lerarenagenda.
Ook de meeste besturen van het basis en voortgezet onderwijs in Amsterdam toonden interesse in het project Junior Leraar. Veel van hun HR-medewerkers en coaches hebben de materialen van het project opgenomen in hun begeleiding voor startende leraren.

Boek

Snoek heeft zijn inzichten uit het project Junior Leraar ook vastgelegd in een boek. In maart verscheen 'Startende leraren in het PO en VO'. In het boek vertaalt hij zijn inzichten uit de afgelopen jaren naar handvatten voor begeleiders van startende leraren.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 juli 2018

  dr. M. Snoek (Marco)

Lector Leren en Innoveren

m.snoek@hva.nl
Bekijk profiel