Gezond in de stad

Onderzoek om voedingsgewoontes bij kinderen te verbeteren

Een groot aantal Amsterdamse kinderen heeft overgewicht en daardoor ook andere gezondheidsklachten. Een verkeerd voedingspatroon is vaak de oorzaak. Dat heeft gevolgen voor hun gezondheid op de korte en lange termijn. HvA-onderzoekers van het NUTRABCD-onderzoek gaan op zoek naar de oorzaken en de oplossingen.

Lectoraat gewichtsmanagement zoekt naar de relatie tussen het voedingspatroon en de gewichtsontwikkeling en de sociaal-economische voorspellers bij kinderen. Daarnaast ontwikkelt men een screeningstool, waarmee op een snelle manier de energie-inname van een kind in kaart gebracht kan worden. Met deze tool krijgt een professional in de gezondheidszorg een goed beeld van welke groepen kinderen voedingsinterventies nodig hebben.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Onderzoek met 8000 kinderen

Voor dit onderzoek worden de gegevens van de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development) gebruikt, een langlopend onderzoek van het AMC (Amsterdams Medisch Centrum) naar de gezondheid van zo’n 8000 kinderen in Amsterdam. Het onderzoeksteam kijkt naar de relatie tussen voedingspatroon met etniciteit, SES en gewicht op vijf- en tienjarige leeftijd. Zo wordt bepaald welke sociaaleconomische factoren het voedingspatroon van een vijfjarige het beste voorspellen. Promovendus Viyan Rashid: “Ik probeer de SES (Sociaal-Economische Status) te verdiepen. Vroeger werd alleen het opleidingsniveau van de moeder aangehouden, ik neem ook dat van de vader mee, naast de financiële situatie van het gezin en de status van de wijk waar het kind woont.”

Meer informatie

Promovendus Viyan Rashid is onderzoeker en coördinator van het NUTRABCD-onderzoek. Vanuit het lectoraat gewichtsmanagement wordt zij begeleid door lector Peter Weijs.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 mei 2018

  Prof. dr. ir. P.J.M. Weijs (Peter)

Peter Weijs

Lector Voeding en Beweging

p.j.m.weijs@hva.nl
Bekijk profiel

  Ir. V. Rashid (Viyan)

Docent en onderzoeker

Tel: 0621158147
v.rashid@hva.nl
Bekijk profiel