Slimme en schone afvalinzameling

De inzameling van afval in Amsterdam geeft geen reden tot tevredenheid. De afvalinzameling zorgt voor overlast bij bewoners, bezoekers en ondernemers. Zij klagen over afval op straat en hinder door de voertuigen. Vuilnisvoertuigen dragen door hun volume en gewicht sterk bij aan de luchtvervuiling in de stad en aan verkeersonveilige situaties. Bovendien kost de inzameling momenteel zoveel geld, dat er geen financiële ruimte is om de waardevolle componenten uit het afval te halen. En dus worden die verbrand.

Collectieve afvalinzameling

Het schoner en efficiënter organiseren van afvallogistiek is belangrijk voor de stad. Als de inzameling efficiënter kan, stijgt de waarde van recycling en is meer hergebruik mogelijk. Bovendien rijden er dan minder vuilniswagens en neemt de afvaloverlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers af. Daarom is HvA bij meerdere projecten rondom afvallogistiek betrokken. Zo ondersteunen we ondernemers van CentrumXL en cultuurinstellingen in de Plantage. Zij sluiten nu individuele contracten af en dat zorgt voor een veelvoud aan afvalinzamelaars in de straten. Studenten onderzoeken de mogelijkheden van een collectieve afvalinzameling.

Zinvol hergebruik van afval

Collectieve afvalinzameling is goed voor de leefbaarheid in de stad. Maar er zijn nog veel meer slimme oplossingen op het gebied van afvallogistiek mogelijk. Daar dragen wij aan bij. Aan oplossingen waarmee we kosten besparen, waardoor er geld overblijft om te investeren in zinvol hergebruik van afval. Volg onze verhalen. Slimmer en schoner afval inzamelen kan. Moet.

Ons punt: Met slimmere en schonere inzameling maken we het Amsterdamse afval waardevoller

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 april 2016