Meubilair van Amsterdams groen

Er is in Nederland veel organisch afval. Alleen al in Amsterdam gaat het om zo’n 4300 ton biomassa per jaar. Het beheer en de verwerking van deze biomassa, waaronder riet, grassen en waterplanten, valt onder waterschap Waternet. Vaak wordt het groene afval verbrand. Dat brengt niet alleen CO2-uitstoot, maar ook hoge kosten met zich mee. Hoe kan dit kostbare groene afval hergebruikt worden en leiden tot aansprekende en functionele producten? Dat was de vraag waarmee wij aan de slag gingen.

Bewuster van afvalhergebruik

Planq is ons circulaire designbureau, waarmee we zoeken naar oplossingen voor dit soort vraagstukken en afval omzetten in nieuwe producten. Onze producten zorgen niet alleen voor vermindering van het afvalprobleem, maar hebben ook een mooi design. Daarnaast dragen ze bij aan bewustwording. En dat is misschien nog wel belangrijker. Want door de gebruiker bewust te maken van de mogelijkheden van afvalhergebruik, stimuleren wij hem om ook milieubewuster te denken. En dat brengt ons weer een stap verder in de goede richting!

Iets moois van die zooi

Wij vinden dat we als bewoners van deze aarde bewustere keuzes moeten maken over grondstoffen en grondstoffengebruik. Bij die keuzes moeten we rekening houden met de toekomst en met onze nabestaanden. Wij laten hen onze ‘zooi’ na. Planq maakt daarom graag iets moois van die zooi. Wij hopen dat we op grote schaal kunnen voorzien in een behoefte naar mooie producten door gebruik te maken van groen afval.

Ons punt: minder groen afval en meer biobased producten is een keuze

Lees hier meer over PLANQ

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 april 2016