Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Sociaal Schaduwwerk

Informele sociaal werkpraktijken in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost

Project

‘Sociaal schaduwwerk’ is een term die verwijst naar informele sociaal werkpraktijken, die veelal worden opgestart door organisaties of individuen buiten het formele sociale of zorg- en welzijnsdomein. Vaak ontstaat zo’n initiatief uit nood, omdat het inspeelt op een kloof die bepaalde (groepen) bewoners ervaren ten opzichte van formele hulp en ondersteuning. De aanduiding ‘sociaal schaduwwerk’, die ontleend is aan het gelijknamige boek van Schrooten et. al uit 2019, verwijst naar praktijken buiten het spectrum van het formele zorg- en welzijnsdomein en de relatieve onbekendheid ervan. Tegelijkertijd is dit type sociaal werk bijzonder actueel, vanwege steeds complexere diversiteit in grote steden. Sociaal schaduwwerk heeft vaak betrekking op informele sociaal werkpraktijken onder (groepen) bewoners met een migratieachtergrond, zo blijkt uit de Belgische studie van Schrooten et al. Daarnaast staat informele (collectieve) ondersteuning sinds de transities in het sociaal domein hoog op de agenda.

Het doel van dit onderzoeksproject is om meer inzicht te krijgen in de dynamieken rondom ‘sociaal schaduwwerk’ in de Nederlandse context. Daartoe doen we een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek naar informeel sociaal werk in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost. Ook voeren we een klein deelonderzoek uit in de Jan van Maijenbuurt in Amsterdam West. We verkennen informeel sociaal werk van binnenuit door een aantal initiatieven te bestuderen. Wat maakt dat stadsbewoners zich hiertoe wenden met hun behoeften aan ontmoeting of ondersteuning? Daarnaast onderzoeken we hoe het zich verhoudt tot zowel formeel sociaal werk als de (lokale) overheid. We gebruiken de term ‘sociaal schaduwwerk’ daarbij als werkterm, maar zijn ons bewust van de kritische kanttekeningen die daarbij kunnen worden geplaatst.

Betrokken partijen

  • De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving (penvoerder: Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk)
  • Gemeente Amsterdam

Betrokken medewerkers

  • Saskia Welschen
  • Pamela Lucas
  • Marc Hoijtink
  • Shareefa Musah

Producten

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2020
Einddatum 01 apr 2022