Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samen naar een sterke pedagogische omgeving

Afgesloten in december 2019

Project

Ouders voeden hun kinderen op en worden daarin bijgestaan door professionals, vrijwilligers en hun sociale netwerk. De verwachting is dat afstemming over en samenwerking in de opvoeding tussen deze verschillende partijen leidt tot een sterke pedagogische omgeving waar jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Dit project richt zich daarom op het verhelderen van wat een sterke pedagogische omgeving is, het ontwikkelen van een tool om dit te kunnen meten en kijkt wat nodig is om de pedagogische omgeving te kunnen verbeteren.

Achtergrond project

Met ingang van 1 januari 2015 is de zorg en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders door veranderde wetgevingen ingrijpend veranderd. Met de Jeugdwet, de Wet Passend onderwijs, de Participatiewet en de herziening van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning werken professionals meer dan voorheen preventief teneinde een gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen mogelijk te maken. Om in de directe omgeving van jeugdigen (0-23 jaar) ondersteuning bij het opvoeden te kunnen bieden, zijn lokale structuren gewijzigd. Daarbij wordt – nadrukkelijker dan voorheen - van de omgeving (sociale netwerk, vrijwilligers) gevraagd om actief betrokken te zijn bij de opvoeding van jeugdigen in hun omgeving.

Aanleiding project

Voornamelijk in de grote stad, waar veel verschillende volwassenen (in de rol van professionals vrijwilligers en ouders), met verschillende netwerken, achtergronden en ideeën over opvoeding naast elkaar leven, hebben pedagogische professionals veel vragen over de mogelijkheden en grenzen van het uitgangspunt van gezamenlijk opvoeden en een sterke pedagogische omgeving: wie doet wat, waar stopt de verantwoordelijkheid van de professional en waar begint die van een ander? Daarom is het nodig om de afstemming tussen ouders, buren, vrijwilligers en professionals rond het opvoeden van kinderen en jongeren te verbeteren.

Taakstelling van het project

Inzet van het onderzoek is te kijken wat precies in de praktijk en literatuur onder een sterke pedagogische omgeving wordt verstaan. Ook gaan we een tool ontwikkelen en testen waarmee professionals in hun praktijk kunnen kijken hoe de afstemming plaats vindt en in welke mate sprake is van een sterke pedagogische omgeving. Tot slot kijken we samen met ouders, vrijwilligers en professionals wat nodig is om de pedagogische omgeving te verbeteren.

Verwachte producten

- Tool voor professionals
- Artikel voor vaktijdschrift over sterke pedagogische omgeving
- Wetenschappelijk artikel

Onderzoeksmethode

Er wordt literatuurstudie uitgevoerd om het begrip pedagogische omgeving te verhelderen, de tool wordt getest onder professionals en er zijn groepsgesprekken met professionals, vrijwilligers en ouders.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek vindt plaats bij de vrijwilligersorganisatie Humanitas en de welzijnsorganisatie Swazoom en wordt uitgevoerd in samenwerking met de lectoraten Youth Spot en de Pedagogische Functie in de grote stad. Het project wordt gefinancierd door de Startimpuls van de Nationale Wetenschap Agenda, onderdeel van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Publicaties

Hoe werken jeugdhulpverleners samen?

Benieuwd naar de uitkomsten? klik HIER

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 dec 2019