Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verduurzaming eten en drinken UvA en HvA

'Hoe kunnen bezoekers van de restaurants worden gefaciliteerd en gestimuleerd om duurzamere voedselkeuzes te maken?'

Project

Facility Services (FS), een samenwerkingsverband tussen de facilitaire organisaties van de UvA en HvA, is een meerjarenprogramma gestart om eten en drinken op de campussen te verduurzamen. Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de HvA onderzocht in opdracht van FS hoe duurzamere voedselkeuzes kunnen worden gefaciliteerd en gestimuleerd.

kantine Wibauthuis

De consumptie van dierlijke eiwitten heeft een grote impact op het klimaat. Een meer plantaardig voedingspatroon heeft voordelen voor de gezondheid.
Vanuit verschillende partijen, waaronder het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad, wordt daarom aanbevolen om over te stappen op meer plantaardige voeding. Deze verschuiving wordt ook wel de ‘eiwittransitie’ genoemd. FS streeft ernaar dat in 2026 de helft van de verkochte producten binnen de UvA en HvA vegetarisch of veganistisch is.

Onderzoek verduurzamen kantines UvA en HvA

Op dit moment kiezen UvA/HvA studenten en medewerkers nog niet voldoende voor de vegetarische of plantaardige opties uit het assortiment eten en drinken. Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad is daarom door FS gevraagd onderzoek te doen naar duurzame consumptie in de restaurants van de UvA en HvA. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord 'Hoe kunnen bezoekers van de restaurants worden gefaciliteerd en gestimuleerd om duurzamere voedselkeuzes te maken?'.

Door middel van literatuuronderzoek werd in kaart gebracht welke gedragsfactoren een rol kunnen spelen bij de keuze voor minder vlees en meer plantaardige voeding. Aan de hand van enquêtes en interviews met de doelgroep werd o.a. de huidige consumptie en de bereidheid om duurzamere voedselkeuzes te maken, onderzocht.

Het succes van het duurzaamheidsprogramma van FS is mede afhankelijk van het draagvlak bij stakeholders, waaronder UvA en HvA zelf en de consumenten en ondernemers die het eten en drinken verzorgen. Aandacht voor het veranderen van bewustwording en gedrag is daarom een onmisbare schakel in de transitie naar een duurzamer voedselbeleid.

Podcast 'Aan Tafel!' over duurzame voeding

Tijdens 'Yes in my backyard' van Karavaan en Podium Victorie werd de podcast 'Aan Tafel!' live opgenomen en gepresenteerd door Marjon Moed als onderdeel van het Klimaatrecept. Het Klimaatrecept zette het publiek op een leuke en ludieke wijze aan het denken over voedsel en duurzaamheid. In de 2e aflevering schoof Loes Kreemers aan om iets te vertellen over duurzaam gedrag en specifiek duurzame voeding. Ze vertelt over de bevindingen van het onderzoek naar duurzame keuzes in de kantines op de UvA en HvA.

Duurzame kantines met behulp van gedragswetenschap

Moedig mensen aan om vega(n) te eten en ontmoedig tegelijkertijd het eten van dierlijke producten. Richt daarvoor de kantine anders in, verbeter het aanbod en stimuleer een sociale verandering. Maak vega(n) makkelijk, aantrekkelijk, belangrijk & normaal. Lees in de onepager er meer over!

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 9 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2021
Einddatum 31 jan 2022

Contact

Gust Langenberg