Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Taalverkenner Zorg

Project

Laaggeletterdheid is een probleem in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij medicijngebruik. Voor een grote groep mensen is het lastig om zich staande te houden in de huidige gezondheidszorg; deze patiënten hebben moeite met het begrijpen van informatie over hun ziekte, met het vinden van hun weg in de zorg, met het begrijpen van de voorlichting die hun zorgverlener geeft en met zelfmanagement van chronische aandoeningen

Uit onderzoek komt naar voren dat laaggeletterdheid een ongunstig effect heeft op gezondheidsuitkomsten van patiënten. Laaggeletterden gaan vaker naar een huisarts of medisch specialist en maken minder gebruik van preventieve programma’s. Deze problemen kunnen echter gemakkelijk onopgemerkt blijven in de gezondheidszorg. Dit komt doordat er in Nederland nog weinig aandacht is voor laaggeletterdheid in de zorg.

Daarnaast speelt meten speelt ook in de zorg een belangrijke rol. Zorgverleners moeten laaggeletterdheid herkennen om er adequaat op te kunnen inspelen. In de drukke context van de gezondheidzorg is het echter van belang dat een meetinstrument kort en context-specifiek dient te zijn om snel inzicht te krijgen in het leesvaardigheidsniveau van mensen. Met de ontwikkeling van een Taalverkenner Zorg ontstaat er een basismeter die zich richt op de specifieke context van de zorg.

DOELSTELLING

Het lectoraat heeft een instrument ontwikkeld om onvoldoende leesvaardigheid snel te kunnen herkennen zodat er rekening gehouden kan worden met deze groep patiënten en mensen ook te stimuleren om er wat aan te doen door naar een taalcursus door te verwijzen. Het doel van het onderzoek was een gericht meetinstrument te ontwikkelen dat in 3 minuten kan worden ingevuld, een Taalverkenner Zorg. Daardoor kan het dienst doen in allerlei verschillende cure en care situaties. Zorginstellingen kunnen dan een bijdrage leveren aan het vinden van mensen die onvoldoende leesvaardig zijn. Doordat de afname zo snel gaat, kan het instrument efficiënt toegepast worden in allerlei verschillende maatschappelijke situaties, zoals in de wachtkamer van ziekenhuisafdelingen of huisartsenpraktijk.

TAALVERKENNER ZORG

http://basismeters.nl/meters/taalverkenner-zorg

In de media

https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/24262-snelscan-om-taalniveau-patient-in-wachtkamer-te-screenen.html

http://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/lancering-taalverkenner-zorg

Publicatie:

S. Ackbab, A. Straathof, K. Faddegon, Oktober 2015, Uitgever: Hogeschool van Amsterdam, Ontwikkelingen Validatie in de Zorg 21 december 2022

Project Info

Startdatum 18 feb 2015
Einddatum 01 okt 2015

Contact

Samir Achbab MSc