Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ondernemend Participeren vanuit de Wijk

Project

Hoe kan een duurzame ondersteuningsstructuur in de wijk voor kleinschalig ondernemerschap en ondernemend participeren gecreëerd worden? Hoe kunnen er werkzame interventies in de wijk plaatsvinden voor toeleiding naar werk en ondernemerschap?

Binnen dit project zal er een relatie gelegd worden met cultuuromslag. Hierbij maken we gebruik van drie invalshoeken:

  • De waarde van lokale economische structuren en manieren om die te versterken.
  • Het potentieel van collaboratief ondernemen, lokale netwerken en peer to peer learning bij kleinschalig en kwetsbaar ondernemerschap
  • Condities voor activeren, leren en professionaliseren van ondernemen vanuit een kwetsbare positie.

Samenwerkingspartners:
Gemeente Amsterdam RvE WPI, Buurtwinkels HvA, Amsterdamse school, HvA lectoraat Management van Cultuurverandering, programma Ondernemerschap, lectoraat gedifferentieerd HRM.

Onderwijs:
We werken binnen dit project samen met studenten van diverse HvA opleidingen die stage lopen bij de BOOT buurtwinkels HvA.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2017
Einddatum 31 dec 2019

Contact

Alex Straathof
Elem Yag