Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Red Flags bij Criminele inmenging

RAAK MKB onderzoeksproject

Project

Goedwillende ondernemers blijken steeds vaker het dupe van criminele inmenging. Criminele inmenging komt voor op allerlei terreinen en in allerlei sectoren. Voor dit onderzoek ligt de focus op criminele inmenging bij bedrijven die gevestigd zijn op twee bedrijventerreinen. Noorderveld-Molletjesveer in Zaanstad en Spaanse Polder in Rotterdam.

Foto van BVNM

Bedrijventerreinen

Criminele inmenging in bedrijven kan zich op meerdere manieren voordoen. Zo kun je denken aan criminelen die gebruik maken van de aanwezige producten en dienstverlening, invloed proberen uit te oefenen op het bedrijfsproces en bedrijfsactiviteiten, of infiltreren in bedrijven. Veel mkb'ers hebben vaak nog een beperkt beeld van criminele inmenging en hierin schuilt een gevaar, want steeds vaker blijken ondernemers te worden misbruikt voor criminele doeleinden zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Met name bedrijven op bedrijventerreinen blijken vanwege de goede infrastructuur en geïsoleerde ligging aantrekkelijk voor criminelen.

Onderzoeksteam

In samenwerking met Hogeschool Rotterdam, lectoraat Risicomanagement & Gedrag, Avans Hogeschool, lectoraat Ondermijning, elf bedrijven, twee bedrijvenverenigingen, Gemeente Zaanstad en Gemeente Rotterdam gaan we in dit project op zoek naar praktische kennis en tools om bedrijven en bedrijventerreinen weerbaarder te kunnen maken tegen criminele inmenging.

Doel

Het is ons doel om kennis te vergaren en een interventietoolkit te ontwikkelen zodat ondernemers zich beter kunnen wapenen tegen criminele inmenging. We richten ons daarbij op:

  • Het kunnen herkennen van de belangrijkste signalen die duiden op criminele inmenging. Wat zijn signalen van criminele inmenging en hoe kunnen bedrijven deze signalen beter duiden en begrijpen?
  • Op welke manier kunnen bedrijven optreden waardoor de kans op criminele inmenging kleiner wordt. Welke maatregelen en tools kunnen bijdragen aan de eigen weerbaarheid van bedrijven?
  • Gezamenlijk opereren op het bedrijventerrein. Hoe kunnen bedrijven, bedrijvenverenigingen, gemeente, politie, parkmanagement e.d. signalen en informatie op een goede manier uitwisselen?
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2019
Einddatum 30 nov 2021

Contact

Erik Essen
Alex Straathof