Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De pedagogische kracht van sport en spel

Project

De verwachting is dat het jongerenwerk door de transities van de Jeugdzorg en de AWBZ in toenemende mate te maken krijgt met jongeren met een beperking. De vraag is hoe het jongerenwerk inclusie kan realiseren.

Inclusie houdt in dat alle jongeren, ongeacht hun sociaal-culturele achtergrond, sekse, leeftijd en talenten of beperkingen, tot hun recht kunnen komen door op een gelijkwaardige manier deel te nemen. Voor het creëren van deze benadering zijn sport en spel veelbelovende middelen. Kenmerkend aan sport en spel is dat het ontmoeting en sociale participatie faciliteert. Met de keuze van spelregels en spelmaterialen kan daarbij worden afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van specifieke deelnemersgroepen. Ten slotte is gebleken dat media zoals sport en spel een belangrijke rol hebben in de aantrekkingskracht van talentprojecten voor jongeren.

Literatuurverkenning

Onder de noemer ‘De pedagogische kracht van spel’ is een literatuurverkenning uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van sport en spel voor de bevordering van participatie van alle Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar, inclusief de jongeren met beperkingen. Het project is uitgevoerd onder leiding van het lectoraat Youth Spot in samenwerking met de opleidingen CMV en SPH en het lectoraat Kracht van Sport.

Professionals in jongerenwerk

De uitkomsten van dit project zijn van belang voor alle publieke professionals die met jongeren werken en daarmee relevant voor opleidingen van de faculteiten Maatschappij & Recht, Bewegen, Sport & Voeding en Gezondheid van de HvA, de werkvelden jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jongerenwerk en de pedagogische civil society (o.a. sportverenigingen, speeltuinen, zelforganisaties).

Raak Pro en speerpunten HvA

Dit project is een vervolg op het programma Talentontwikkeling bij Risicojongeren (Raak-Pro) en sluit aan bij de speerpunten Urban Education en Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam.

PUBLICATIE:

Awad, S. & Metz, J. (2015). Waardevol, maar niet eenvoudig. De pedagogische kracht van sport en spel voor inclusief jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 15 mrt 2014
Einddatum 01 jun 2015

Contact

Judith Metz