Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Expeditie vrije ruimte

Project

In dit project doet het CoE Urban Governance and Social Innovation onderzoek naar de manier waarop gemeente Amsterdam ruimte voor initiatieven in de stad kan beschermen en creëren.

Flickr

Expeditie Vrije Ruimte is een pilotprogramma van gemeente Amsterdam. De ambitie is om ruimte voor sociale, culturele en groene initiatieven in de stad te beschermen en nieuwe ‘vrije ruimte’ voor initiatieven beschikbaar te maken, zowel in bestaande wijken als in gebiedsontwikkeling. Het college vindt dat deze initiatieven een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, maar met de groei en verdichting van de stad wordt ruimte steeds schaarser en duurder. Hierdoor is er steeds minder ruimte voor niet-commerciële initiatieven.

Wat moet de gemeente doen om vrije ruimte mogelijk te maken, zonder deze te veel ‘van bovenaf’ te reguleren? Hoe kan de samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen onderling, en met de initiatieven, succesvol worden gemaakt? Vanuit het CoE volgen we de Expeditie Vrije Ruimte, brengen we de ervaringen van ambtelijke professionals vanuit verschillende afdelingen in beeld en organiseren we reflectiebijeenkomsten om tussentijds over de bevindingen in gesprek te gaan. De ervaringen en lessen uit de Expeditie vormen de basis voor een nieuw beleidskader voor vrije ruimte dat komende jaren zal worden ontwikkeld.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Flickr
Startdatum 01 dec 2020
Einddatum 31 dec 2021

Contact

Karin de Nijs