Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Financiële dienstverlening; toen, nu en straks

Project

Het lectoraat Armoede Interventies is door Schouders Eronder gevraagd om de financiële dienstverlening onder de loep te nemen om tot een reconstructie te komen aangaande het denken over de problematiek en het formuleren van oplossingen binnen de financiële dienstverlening over de afgelopen 35 jaar.

Achtergrond project

De hulpverlening aan burgers met (dreigende) financiële problemen in Nederland heeft zich in de afgelopen 35 jaar ontwikkeld tot een omvangrijk geheel van organisaties, initiatieven, professionals en instrumenten. Ondanks alle inspanningen lijken er de afgelopen jaren niet meer mensen geholpen te worden binnen de curatieve schuldhulp dan voorheen. Het signaal vanuit professionals is zelfs dat als je de inwoner weet te bereiken, deze steeds beperkter te helpen is. Kortom: de cirkel van invloed van de professional neemt af terwijl de mogelijkheden om te helpen juist zijn toegenomen. Hoe kan dat?

Schouders Eronder heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam benaderd met de vraag om de financiële hulpverlening over de afgelopen 35 jaar onder de loep te nemen om een (begin van een) antwoord te formuleren op deze vraag.

Doelstelling project

Het overkoepelende doel van het onderzoek is om tot een reconstructie te komen aangaande het denken over en het formuleren van oplossingen binnen de financiële dienstverlening over de afgelopen 35 jaar. We hebben hiertoe vier doelstellingen geformuleerd:

1. Het verkrijgen van een cijfermatig overzicht op macroniveau van de bestedingen en mogelijke opbrengsten van de financiële dienstverlening over de periode 1990-2022 .

2. Het inzichtelijk maken van de beleids- en wetswijzigingen binnen de financiële dienstverlening over de periode 1990-2022.

3. Het inzichtelijk maken van de maatschappelijke, politieke en socio-economische context die van invloed was op het denken over financiële dienstverlening en die ten grondslag lag aan de veranderingen binnen het beleid en het denken over oplossingen in de periode 1990-2022.

4. Duiding geven aan hoe de professional zijn/haar werk heeft zien veranderen over de afgelopen 35 jaar.

Verwachte resultaten/producten

Voor dit project leveren we een webpagina op met een interactieve tijdslijn met daarop de belangrijkste bevindingen. Op deze tijdslijn kan de lezer doorklikken, uitvouwen en extra informatie vinden.

Wat draagt het bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk

Samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening bekijken we waar in het curriculum de opgedane kennis het beste kan worden ingebed en op welke manier.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 9 november 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2023
Einddatum 31 dec 2023