Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Beschermingsbewind bij een licht verstandelijke beperking

van financiële veiligheid naar financiële zelfredzaamheid?

Project

Mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om zorg te dragen voor hun financiën kunnen onder bewind geplaatst worden. Bewindvoerders zijn professionals die als wettelijke taak hebben om de financiële belangen van de onder bewind gestelde te beschermen en om de financiële zelfredzaamheid van onder bewind gestelden te bevorderen. Bewindvoerders(organisaties) geven aan dat hun cliëntengroep de laatste jaren is veranderd: het aandeel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is gegroeid.

In hun dagelijkse praktijk lopen bewindvoerders tegen een aantal problemen aan bij het begeleiden van deze doelgroep waarbij wij hen door middel van dit project willen ondersteunen. De doelstelling van het project is om bewindvoerders te ondersteunen bij:

  1. Het herkennen en signaleren van mensen met een LVB.
  2. Het onderscheiden van verschillende niveaus van zelfredzaamheid bij mensen met een LVB.
  3. Het verbeteren van de hulp- en dienstverlening aan mensen met een LVB, gericht op:
  • communicatie met mensen met een LVB
  • coaching van de financiële vaardigheden bij mensen met een LVB.

Producten

Het project resulteert in de oplevering van 5 producten, die bewindvoerders concrete tools in handen geven om mensen met een LVB met schulden in een vroeg stadium te herkennen en hun de juiste ondersteuning te bieden. In werksessies gaan we de producten concretiseren met bewindvoerders, maar gedacht kan worden aan trainingsmodules, filmpjes en handreikingen. De producten richten zich op:

  • Herkenning
  • Mate van financiële zelfredzaamheid bij mensen met LVB
  • Communicatie met mensen met een LVB
  • Hulp- en dienstverlening aan mensen met een LVB
  • Financiële screener

De producten gaan we ontwikkelen en evalueren door middel van, o.a.: groepssessies, interviews, vragenlijsten en observaties. Naast bewindvoerders en LVB-experts worden ook mensen met een LVB bij het onderzoek betrokken.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2019
Einddatum 31 mrt 2022

Contact

Roeland van Geuns