Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Publicaties Youth Spot - preventie

Lectoraat Youth Spot

Onderstaande publicaties bieden inzicht in hoe het professioneel jongerenwerk als basisvoorziening in wijken werkt aan preventie van persoonlijke en sociale problemen.

Professional youth work as a preventive service: towards an integrated conceptual framework

De betekenis van het jongerenwerk voor preventie: Een stand van zaken

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie: 22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk

Onmisbare schakel. Het belang van jongerenwerk binnen de jeugdhulpverlening

De preventieve kracht van het jongerenwerk

21 december 2022