Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Publicaties Youth Spot - Pedagogisch handelen

Lectoraat Youth Spot

Opvoeden speelt een belangrijke rol in het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties willen meer duidelijkheid over hoe zij invulling kunnen geven aan hun rol in het opvoeden van jongeren (pedagogisch handelen). De onderstaande publicaties bieden daarvoor inzichten.

Literatuurstudie opvoeden in de wijk - Pedagogische opdracht van het jongerenwerk

Routekaart pedagogisch handelen - Hogeschool van Amsterdam - Lectoraat Youth Spot

21 december 2022